Coaching menadżerki jako sposób na większą wydajność

Każde stanowisko wiąże się z pewnymi wymaganiami. Zadaniem pracownika jest zrealizowanie wyznaczonych mu celów. Menadżerowie nie są tu żadnym wyjątkiem. Wręcz przeciwnie, często to właśnie oni biorą na siebie największą odpowiedzialność. Mając jej świadomość, niektórym zdarza się odczuwać niemały stres. To pierwsza przeszkoda, którą może pomóc rozwiązać coaching menedżerski. Wsparcie coacha, ale w niektórych sytuacjach również przełożonego, często stanowi podstawę zwiększenia wydajności. Menadżer zamiast na swoich emocjach, skupia się na działaniu. Nie wybiega zanadto w przyszłość, większość energii poświęcając na realizowanie bieżących strategii. Niektórzy postrzegają pomoc coacha jako doradzanie, wskazywanie najlepszych sposobów poradzenia sobie z problemami. Jednak spotkania z takim specjalistą nie temu służą. Dzięki nim menadżer, ale w wielu przypadkach także każdy inny pracownik, ma okazję dostrzec swoje mocne strony i wykorzystać je na drodze do rozwoju zawodowego. Coaching menedżerski to także proces, w którym stopniowo zaczyna się identyfikować swoje słabe strony. Bynajmniej nie chodzi o to, aby siebie zbyt surowo oceniać. Celem pozostaje natomiast zlikwidowanie owych barier. I na tym należy się skupić. Coach z doświadczeniem szybko potrafi wskazać główne przeszkody, uniemożliwiające rozwój zawodowy danego menadżera. Nie podaje jednak rozwiązań na tacy.

Pracuje z klientem do momentu, w którym on sam będzie gotowy zmierzyć się z taką oceną. Nie jest to proste, ponieważ na drodze do zawodowego rozwoju często stoją utrwalone wartości czy sposób patrzenia na swoją osobę. Zmiana takich elementów życia wymaga czasu i wielkiego zaangażowania. Na szczęście coaching menedżerski bardzo pomaga skupić się na takim zadaniu. Firmy chętnie wydają na ten cel pieniądze, ponieważ właśnie w zaangażowaniu coacha widzą najlepszy sposób na poprawę wydolności swoich pracowników. Dotyczy to osób na różnych szczeblach zawodowej hierarchii. Szkoleniom podwładnych towarzyszą bowiem programy, w których udział biorą również kierownicy. A nawet prezesi. Tym ostatnim menadżerski coaching przydaje się szczególnie, ponieważ pomaga im dostrzec kierunek, w którym chcieliby prowadzić swoje przedsiębiorstwo. A świadomość celu, do którego się podąża, to już połowa sukcesu w biznesie. Na wsparcie coacha mogą sobie pozwolić nie tylko najbogatsi. Także osoby prowadzące niewielką działalność chętnie z takiej pomocy korzystają.

Zwiększ swoją świadomość: http://ccprogres.pl/pl/coaching/coaching-menedzerski/